Att skapa sin egen hjältehistoria: Dramaworkshop för låg- och mellanstadiet med MolièreEnsemblens skådespelare

I samband med MolièreEnsemblens föreställning Tim Tiger erbjuder vi en workshop på temat Hjältesagan. Workshopen kan även beställas separat.
 
Vi har i samarbete med skolpsykologen Zelma Fors arbetat fram en workshop som bygger på teorin att de egna hjältefantasierna stärker barnens självkänsla. Vi fördjupar oss i Hjältesagan utifrån den dramatiska strukturen:

Hjälten – Uppdraget – Svårigheter – Hjälpen
– Hur uppdraget utförs – Slutet

Vi kommer till skolan och arbetar tillsammans med en mellanstadieklass under en halv skoldag ca 3-3,5 timmar.

Vi startar med ett samtal om Tim Tiger som de sett och hur kan kännas att vara så utsatt som Tim var. Därefter får eleverna skapa sina egna hjältesagor genom att rita, skriva, beskriva eller berätta. Vi tar del av alla historierna och väljer ut några.

Efter lunch spelar vi upp några av barnens sagor med hjälp av en form som kallas drömimprovisation. Den går ut på att vi följer berättarens intentioner. Barnen får agera regissörer/författare och några frivilliga kommer också att få delta.
Klicka på bilden för att ladda ner utbuds- och informationsblad
IIILUSTRATIONER: NEREA VILLARES OCH OLIVER SMART, FOLDED FEATHER
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Vi behöver från skolan:
Att minst en vuxen deltar, helst två.
Tillgång till två arbetsrum.
A3 papper (klicka på mall för nedladdning ovan) och färgpennor till alla barn.
Vid frågor och bokning kontakta:

Sara Hedman, producent
08-658 11 40, 070-790 89 47
sara@moliereensemblen.se