TIM TIGER – ETT ÄVENTYRSDRAMA I EN AKT

Foto: Peter Kruse Klippning: Nathalie Álvarez Mesén Producent: Johan Stenius

Medverkande: Mattias Åhlén och Nathalie Àlvarez Mesèn


TILLBAKA TILL TIM TIGERMolièreEnsemblen
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm
producent@moliereensemblen.com