Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
GÅ PÅ TEATER MED BARNEN
Ett litet inspirationsmaterial om att

TRAILER
Ladda ner pdf:en här för fler tips om att för- och efterarbeta föreställningen tillsammans med barnen.
Johanna Oranens scenbild till Tappa tand! Premiär våren 2018.
Ska ni se föreställningen Tappa tand! med Molière-Ensemblen?
I så fall vill du kanske förbereda dig själv och barnen för att få ut så mycket som möjligt av föreställningen.

Man måste inte för- eller efterarbeta en föreställning. Med detta material vill vi inspirera och visa på möjligheter och ingångar som teater kan medföra i skolans vardag och i livet i stort! 

Förbered dig själv och barnen inför teaterbesöket och dela erfarenheter mellan varandra. Vad är teater? Har barnen varit på teater förut? Diskutera hur ni tror att det är på teatern. Vilka jobbar på där? Vem gör vad? Kanske finns det någon i gruppen som har spelat/spelar teater? Och hur är det att vara publik?

Efter föreställningen kan det behövas tid att smälta upplevelsen och reflektera kring den. I Tappa tand! säger Ingrid att det är tråkigt att vänta. Vänta på att tappa sin första tand, vänta på att tandfén ska komma. Diskutera pjäsens tema med baren. Väntar du på något? Hur länge tycker du någon ska behöva vänta? Ingrid är avundsjuk på sin storebror som har tappat flera tänder. Finns det någon som har något, eller har gjort något som du inte har? Hur känns avundsjuka?

Hela texten till inpirationsmaterialet finns som PDF. Texten är baserad på en handledning som skrevs för Stockholms Stadsteater Skärholmen av Ellinor Lidén vid Stockholms universitet och Malin Appeltoft, dramapedagog.
KONTAKT FÖR FRÅGOR OM FÖRESTÄLLNING OCH BOKNING:
Sara Hedman, producent
070-790 89 47
producent@moliereensemblen.com