Sara Turpin och Marcus Johansson som Ingrid och Storebror i Tappa tand!
Maria Nilsson och Marcus Johansson som Ingrid och Storebror/tandfen i Tappa tand!
FÖRESTÄLLNINGSBILDER
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com