DEN INBILLADE SJUKE pressbilder
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Affisch till Den inbillade sjuke. Klicka på bild för nedladdning.
Illustration: Jessica Romberg
Ensemblen i Den inbillade sjuke, från vänster Hannah Canvert, Agnes Forstenberg, Michael Blomqvist, Erik Bolin, Sara Turpin, Peter Åström och Marcus Johansson
Ensemblen i Den inbillade sjuke, från vänster Agnes Forstenberg (Toinette), Michael Blomqvist (Argan), Hannah Canvert (Angélique). Marcus Johansson (Dr Diaforius), Peter Åström (Thomas Diaforius), Erik Bolin (Cléante) och Sara Turpin (Béline).