OM OSS
Amanda Klasa
Fornhammar
Konstnärlig ledare
Fil dr Zelma Fors
Samarbetspartner
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
May Nilsson
Ericastiftelsen
Samarbetspartner
Sara Hedman
Producent
Johanna Oranen
Kostymör
Sara Turpin
Skådespelare
MolièreEnsemblen har funnits i Stockholm sedan 1996. Ett år senare fick vi vårt genombrott med uppsättningen Tartuffe av Molière som spelades i Kristinaladan på Norra Djurgården. Vi  har spelat allt från off-off Brodway-pjäser som Den vita horan av Tom Eyen till Molières klassiska komedier.

MolièreEnsemblens arbetssätt är inspirerat av The Dell'Arte School of Physical Theatre, Kalifornien USA, Phillippe Gauliere och hans läror om "finding pleasure in the play", Institutet för scenkonsts framlidne grundare Ingemar Lindh samt John Rudlin, Commedia dell'Arte lärare, regissör och skådespelare. De stora och ibland burleska uttryck som vi arbetar med är hämtade från Commedia dell'Arte, clown, bouffon och melodrama.

MolièreEnsemblen arbetar för närvarande främst med nyskrivet material. Genom träffande satir och allvarskryddad humor vill vi uppmärksamma de brister och orättvisor som vi dagligen stöter på i vår omgivning. Molière använde komedin för att påverka sin samtid, men också som en uppmuntran till folket:

"Det är komedins uppgift att med skrattets hjälp
och makt förändra människorna"

"Det är trots allt en fröjd att leva"

Det var MolièreEnsemblen som introducerade Grand Guignol i Sverige våren 2004 genom att spela tre skräckpjäser i egen översättning på Kulturhusets scen Kilen i Stockholm. För regin svarade Michael Fields, grundare och konstnärlig ledare för The Dell'Arte Company i Kalifornien. Michael Fields har belönats för sitt arbete som regissör både i USA och internationellt.

Från 2008 har MolièreEnsemblen i samarbete med bland andra Psykiatri södra Stockholm arbetat med projektet De osynliga barnen. Detta är en skolteatersatsning med syfte att synliggöra psykisk ohälsa.

Mellan 2013-2016 har vi arbetat med arvsfondsstödda "Hjälteprojektet" som syftade till att stötta unga med psykisk ohälsa och självskadebeteende. Projektet är ett samarbete med bland annat Ericastiftelsen.


 
 

Michael Blomqvist
Skådespelare
Marcus Johansson
Skådespelare
Marcus Vögeli
Skådespelare
Maria Nilsson
Skådespelare
Åsa Viklund
Ingår i referensgrupp
Tina Paulson
Ljuddesigner
Malin Tengvard
Skådespelare