Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Med reservation för ändringar

Vid frågor om föreställning och bokning: 
Mari-Louise Paulson,
producent tel. 072-527 20 22

Sara Hedman, producent
tel. 070-790 89 47
producent@moliereensemblen.com