Hjälteprojektet samarbeten
Åsa Viklund

Zelma Fors

SAMARBETSPARTNER
Suicidprevention i Väst
Ericastiftelsen
Psykolog Zelma ForsREFERENSGRUPP
Tim Tiger är den första delen av två i projektet Hjältesagan, om att hitta sin inre hjälte.

Yvonne Beckman, specialpedagog

Ann-Charlotte Zetterqvist chef Skarpnäcks stadsdelsförvaltning förskolans stödenhet, specialpedagog, familjebehandlare

May Nilsson, socionom, leg barnpsykoterapeut Ericastiftelsen

Åsa Viklund, socionom, symbolterapeut, barnkurator Huddinge sjukhus.
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
May Nilsson