Hjälteprojektet samarbeten
Zelma Fors

SAMARBETSPARTNER

Zelma Fors, psykolog

May Nilsson, socionom, leg barnpsykoterapeut Ericastiftelsen

Britta Ahlin-Åkerman, professor NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)

Helena Ekholm, förste skolkurator och handledare, Utbildningsförvaltningen


REFERENSGRUPP

Eva Lundin, samordnare NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)


May Nilsson

Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
TILLBAKA TILL HJÄLTEPROJEKTET