Förarbetet gick ut på att undersöka vad som var vändpunkten för olika unga personer som haft tankar på självmord. Vändpunkten och vägen därifrån till en återerövrad självkänsla. Vad är det som krävs för att bli stark igen, vad är egentligen självkänslan och hur viktig är den för människans välmående. Hur stark är kopplingen mellan suicid och brist på självkänsla. Vilka riskfaktorer finns och vilka skyddande faktorer.

Den gemensamma nämnaren för alla berättelser vi hört är att vändpunkten kom när de vågade berätta om sin situation för en vuxen. Om inte den första lyssnar så gå till nästa till någon lyssnar och gör något.

Pjäserna Millas Mirakel och  Tim Tiger följer båda en dramatisk struktur som är utarbetat av psykologen Zelma Fors och kallas för hjältesagan, att hitta sin inre hjälte. Syftet är att öka självkänslan och minska mobbning.

Vi kommer även att erbjuda materialet om hjältesagan till skolorna så att de kan skriva egna hjältesagor och arbeta med metoden för att motverka mobbning och exkludering i klasserna.

Föreställningarna Tim Tiger och Millas mirakel ingår båda i MolièreEnsemblens projekt "Hjältesagan", om att hitta sin inre hjälte.

”Flera studier tyder på att ungas psykiska hälsa blir sämre.
Ett konkret exempel är att antalet självmord bland unga, har ökat något sedan 1990-talet. 124 unga i åldrarna 15-24 år tog livet av sig varje år under 2009-2011. Omkring tio gånger så många försökte ta sitt liv."
SOCIALSTYRELSEN

Enligt våra samarbetspartners är det viktigt att redan i tidig ålder börja arbeta preventivt för att barns tankar på destruktiva handlingar inte skall få fäste. Det är viktigt att arbeta med självkänsla och förebygga mobbning. Saker som är av oerhörd vikt för ett barn som mår dåligt och har destruktiva tankar är att återfå sin självkänsla.

Vi byggde berättelserna på barn och ungas egna erfarenheter. Vi ville undersöka hur vägen gick från brist på självkänsla till att återfå den. Genom erfarenheter från tidigare projekt vet vi att vårt sätt att göra engagerande och roliga föreställningar på viktiga teman faktiskt förändrar livet för många unga.

Vi har otaliga brev från barn och unga om hur vår teater gett hopp om framtiden.

Något av det mest fantastiska som finns är när någon som känt sig utanför, varit ledsen, tappat tron på sig själv och sin omgivning lyckas återfå livslusten och börjar se sig själv som den underbara person han eller hon är.

De mest gripande brev vi i ensemblen fått från vår publik är när de skriver att teatern förändrat deras liv. Att de efter att ha sett en föreställning fått kraft att ta tag i det som är jobbigt och gett sig själv en chans att få ett lyckligt liv.

Därför ville göra föreställningar som inger hopp om framtiden för barn och unga som förlorat det, eller kanske aldrig haft det. Föreställningar där barnen förundras, sitter på spänn, får följa med i ett äventyr, kanske själva delta i. Föreställningar som kommer förändra dem för all framtid och göra så att de inser att de är värdefulla, att deras liv är värdefullt och att de är värdefulla för oss andra.

Vi tillhandahåller ett underlag för efterarbete och en workshop där eleverna får skriva och spela upp egna hjältesagor som spelas upp av skådespelarna. Vi erbjuder även skolorna en lärarhandledning. Vi har tagit del av berättelser genom samarbetspartners May Nilsson från Ericastiftelsen, psykolog Zelma Fors och Marie-Louise Söderberg som vid tiden arbetade på Suicidlinjen.


Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
VÄRDEFULLA LÄNKAR

UMO