Något av det mest fantastiska som finns är när någon som känt sig utanför, varit ledsen, tappat tron på sig själv och sin omgivning lyckas återfå livslusten och börjar se sig själv som den underbara person han eller hon är.

De mest gripande brev vi i ensemblen fått från vår publik är när de skriver att teatern förändrat deras liv. Att de efter att ha sett en föreställning fått kraft att ta tag i det som är jobbigt och gett sig själv en chans att få ett lyckligt liv.

Därför vill vi göra en föreställning som inger hopp om framtiden för barn som förlorat det, eller kanske aldrig haft det. En föreställning där barnen förundras, sitter på spänn, får följa med i ett äventyr, kanske själva delta i. En föreställning som kommer förändra dem för all framtid och göra så att de inser att de är värdefulla, att deras liv är värdefullt och att de är värdefulla för oss andra.

Vi kommer ha en kort pratstund efter föreställningen, tillhandahålla ett underlag för efterarbete och en workshop där eleverna får skriva och spela upp egna hjältesagor. Vi erbjuder även skolorna en lärarhandledning.

Vi kommer att basera föreställningen på mellanstadiebarns egna erfarenheter av att må dåligt, känna att man inte duger, utanförskap, ingen att vara med på raster, vara mobbad, ha det jobbigt hemma etcetera.
Föreställningarna Tim Tiger och Millas mirakel ingår båda i MolièreEnsemblens projekt "Hjältesagan", om att hitta sin inre hjälte.

”Flera studier tyder på att ungas psykiska hälsa blir sämre.
Ett konkret exempel är att antalet självmord bland unga, har ökat något sedan 1990-talet. 124 unga i åldrarna 15-24 år tog livet av sig varje år under 2009-2011. Omkring tio gånger så många försökte ta sitt liv."
SOCIALSTYRELSEN

Enligt våra samarbetspartners är det viktigt att redan i tidig ålder börja arbeta preventivt för att barns tankar på destruktiva handlingar inte skall få fäste. Det är viktigt att arbeta med självkänsla och förebygga mobbning. Saker som är av oerhörd vikt för ett barn som mår dåligt och har destruktiva tankar är att återfå sin självkänsla och inte minst hitta en kompis och det är det vår pjäs handlar om.

Vi bygger berättelsen på barns egna erfarenheter. En flickas liv förändrades till exempel av att hon fick en karamell av en kille i klassen. Någon såg henne! Vi vill undersöka hur vägen går från brist på självkänsla till att återfå den. Genom erfarenheter från tidigare projekt vet vi att vårt sätt att göra engagerande och roliga föreställningar på viktiga teman faktiskt förändrar livet för många unga.

Vi har otaliga brev från barn och unga om hur vår teater gett hopp om framtiden.

Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Hjälteprojektet – om att hitta sin inre hjälte