Föreställningsarkivet
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
2017-
TARTUFFE
Av Molière
Regi och bearbetning Amanda Klasa Fornhammar

2016-
MILLAS MIRAKEL
Regi Henrik Dahl
Manus Amanda Klasa Fornhammar

2015-2017
DEN INBILLADE SJUKE
Av Molière
Regi och bearbetning Amanda Klasa Fornhammar

2015-
ÄTA SJÄLV!
Manus Ann-Christine Magnusson efter en idé av Amanda Klasa Fornhammar
Regi Ann-Christine Magnusson

2014-
TIM TIGER
Regi Svetlana Biba, Txema Perez (från 2theatre, UK)
Manus Amanda Klasa Fornhammar

2011-13
LILLA PAPPAN SOM GICK I IDE
Regi Ulf Evrén
Manus Amanda Klasa Fornhammar

2010-14
DET TAR TID ATT BLI UNG
Regi Ulf Evrén
Manus Åsa Andeberg Strollo

2009
ÖNSKAS: EN VANLIG MAMMA
Regi och koreografi Ika Nord
Manus Birgit Hageby

2007
BLODSKYSSEN
En Grand Guignol föreställning
Regi Michael Fields

2005/2006
HALLUCINATIONSLABORATORIET
En Grand Guignol föreställning
Regi Michael Fields
Lärda fruntimmer Lärda fruntimmer Lärda fruntimmer
En Stockholms historia En Stockholms historia Den inbillade sjuke
Lärda fruntimmer Sganarelle Romeo och Julia -en commediaförestälning
Molière Spritkrig och slarvsylta Lärda fruntimmer
2004
GATANS SPEKTAKEL
Regi Amanda Klasa Fornhammar

2004
I AFTON SKRÄCK OCH SKRATT
En Grand Guignol föreställning
Regi Michael Fields

2003
ROMEO OCH JULIA
En Commedia föreställning
Regi MolièreEnsemblen

2002
SPRITKRIG OCH SLARVSYLTA
Regi Anna Svensson, Micaela Gustafsson

2002
EN STOCKHOLMSK HISTORIA
Regi Anna Svensson

2001/2002
DEN INBILLADE SJUKE
Av Molière
Regi Daniel Scherp

1999
SGANARELLE
Av Molière
Regi Amanda Klasa Fornhammar

1998
LÄRDA FRUNTIMMER
Av Molière
Regi Amanda Klasa Fornhammar

1997
TARTUFFE
Av Molière
Regi Amanda Klasa Fornhammar

1997
JUNGFRULEKEN
Av Jean Genet
Regi Amanda Klasa Fornhammar

1996
DEN VITA HORAN
Av Tom Eyen
Regi Amanda Klasa Fornhammar