SKAPA DIN EGEN HJÄLTESAGA

Att skapa sin egen hjältehistoria: Dramaworkshop för förskolan med MolièreEnsemblens skådespelare.

I samband med MolièreEnsemblens föreställning Äta själv! erbjuder vi en workshop på temat Hjältesagan. Workshopen kan även beställas separat.
 
Vi har i samarbete med skolpsykologen Zelma Fors arbetat fram en workshop som bygger på teorin att de egna hjältefantasier stärker barnens självkänsla. Vi fördjupar oss i Hjältesagan utifrån den dramatiska strukturen:

Hjälten – Uppdraget – Svårigheter – Hjälpen
– Hur uppdraget utförs – Slutet

Vi kommer till förskolan och arbetar tillsammans med en förskolegrupp under ca 2 timmar.

Vi startar med ett samtal om Äta själv! och därefter får eleverna skapa sina egna hjältesagor genom att rita och berätta. Vi tar del av alla historierna och väljer ut några.Efter en paus spelar vi upp några av barnens sagor med hjälp av en form som kallas drömimprovisation. Den går ut på att vi följer berättarens intentioner. Barnen får agera regissörer/författare.
Klicka på bilden för att ladda ner infobladet
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Vi behöver från skolan:
Att minst en vuxen deltar, helst två.
Tillgång till två arbetsrum.
A3 papper (klicka på mall för nedladdning ovan) och färgpennor till alla barn.
Vid frågor och bokning kontakta:

Sara Hedman, producent
08-658 11 40, 070-790 89 47
sara@moliereensemblen.com