I samband med MolièreEnsemblens föreställning Millas mirakel erbjuder vi en workshop på temat Hjälteberättelser. Workshopen kan även beställas separat.
 
Vi har i samarbete med skolpsykologen Zelma Fors arbetat fram en workshop som bygger på teorin att egna hjältefantasierna stärker barns och ungas självkänsla. Vi fördjupar oss i Hjältesagan utifrån den dramatiska strukturen:

Hjälten – Uppdraget – Svårigheter – Hjälpen
– Hur uppdraget utförs – Slutet

Vi kommer till skolan och arbetar tillsammans med en klass under en halv dag ca 3–3,5 timmar.

Vi startar med ett samtal om föreställningen, om de sett den innan, om hur Millas hjälteväg ser ut och varför. Därefter får eleverna ta fram en story board för en egen hjälteberättelse med hjälp av hjältesagans narrativa struktur. 

Efter lunch spelar våra skådespelare upp några en eller par av berättelserna med hjälp av en form som kallas drömimprovisation och som går ut på att följa berättarens intentioner och där författaren tar rollen som regissör.
Klicka på bilden för att ladda mallen till workshopens story board.
Alstaviksvägen 11A, "Östra spinnhuset", 117 33 Stockholm  08-658 11 40  producent@moliereensemblen.com
Vi behöver från skolan:
A3 papper (klicka på mall för nedladdning ovan) och pennor till alla.
ATT SKAPA SIN EGEN HJÄLTESAGA

– en drama- och berättarworkshop för årskurs 6–9 och gymnasiet med MolièreEnsemblens skådespelare
Klicka på bilden för att ladda ner infobladet